Kişiler Hukukunda Süreler

Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler :
 
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimsenin adın değiştirilmesi kararına karşı dava açma süresi adın değiştirildiğinin öğrenildiği tarihten itibarenBİR YIL
Gaiplik kararı istenebilmesi için gereken süre ölüm tehlikesinin üzerinden en azBİR YIL
son haber tarihinin üzerinden en azBEŞ YIL
Gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin bilgi vermeleri için belirlenecek süre ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en azALTI AY
Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğünün en büyük mülki amir tarafından ve dosya üzerinden inceleneceği süreALTMIŞ GÜN
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanmasının kuruculardan isteneceği süreDERHAL
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında tespit edilen kanuna aykırılık ve/veya noksanlıkların giderilmesi gereken süre istemin tebliğinden başlayarakOTUZ GÜN
İlk genel kurul toplantısının yapılmak ve zorunlu organların oluşturulmak zorunda olduğu süre Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığının ya da varolanların giderildiğinin derneğe bildirildiği tarihten başlayarakALTI AY
Üyelik başvurusunun dernek yönetim kurulunca karara bağlanması gereken süre başvuru tarihinden itibaren en çokOTUZ GÜN
Olağan genel kurul toplantılarının yapılmasının zorunlu olduğu süre en geçÜÇ YILDA BİR
77 Genel kurulun yönetim kurulunca toplantıya çağrılma süresi toplantı tarihinden en azONBEŞ GÜN ÖNCE
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan üyelerin kararın iptalini isteyebileceği süre karar tarihinden başlayarakBİR AY
Toplantıda hazır bulunmayan üyelerin genel kurul kararlarının iptalini isteyebilecekleri süre kararı öğrenmesinden başlayarakBİR AY
her halde karar tarihinden itibarenÜÇ AY
Yönetim kurulu üye sayısının üye tamsayısının yarısının altına düşmesi halinde genel kurulun toplantıya çağrılması gereken süreBİR AY
Vakfın kuruluşuna ilişkin mahkeme kararlarının temyiz süresi tebliğ tarihinden itibarenBİR AY
İçişleri Bakanlığının vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyması halinde mahkemeye başvurması gereken süreDERHAL

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım