MAKALELER

Kambiyo Senetleri ve İcra Hukukunda Teminat Senetleri

Kambiyo Senetleri ve İcra Hukukunda Teminat Senetleri

Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer ifade ile numerus clausus..
Hukuk Muhakemeleri Kanununda Delil Sunma Zamanı

Hukuk Muhakemeleri Kanununda Delil Sunma Zamanı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamacılar arasında tartışmalar başlamış, yepyeni bir mevzuata uyum sağlama..
İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları Ve Uygulama Da Bankalar Ve Tmsf İle Varlık Yönetim Şirketlerinde Kdv Muafiyetin Kapsamı Ve Farklar

İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları Ve Uygulama Da Bankalar Ve Tmsf İle Varlık Yönetim Şirketlerinde Kdv Muafiyetin Kapsamı Ve Farklar

Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankalar Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte ve..
Satış Günü Veya Bir Gün Öncesi Yapılan Tebligatlar Sorunu Ve İhalenin Feshi Nedeninin Ayrıksı Durum Analizi

Satış Günü Veya Bir Gün Öncesi Yapılan Tebligatlar Sorunu Ve İhalenin Feshi Nedeninin Ayrıksı Durum Analizi

Uygulama da genellikle İcra Satış dosyalarında, borçluya satış ilanı tebligatının 1. arttırma gününden 1 gün önce veya satış gününde tebliğ..
Kamu Bankalarının Harç Muafiyeti Ve Sınırları Uygulamada Son Durum Analizleri

Kamu Bankalarının Harç Muafiyeti Ve Sınırları Uygulamada Son Durum Analizleri

Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu bankaları vekillerinin çelişkiye düştüğü ve yeterince açık olmayan bir..
İhtiyati Haciz Kararları İcrası Ve 6100 Hmk Getirilen Yenilikler

İhtiyati Haciz Kararları İcrası Ve 6100 Hmk Getirilen Yenilikler

1. Eski HMUK göre, elinde belgeli alacağı olan alacaklı, mahkemeden gider ihtiyati haciz kararı alır ve Öylece icra takibine başlardı. İcra önce ihtiyaten haczi..
Haciz Teslim Harcının Birden Fazla Alınması Uygulaması

Haciz Teslim Harcının Birden Fazla Alınması Uygulaması

Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları ve doktrin görüşü nazara alındığında harç, bir tür..
Haciz Teslim Harcının Birden Fazla Alınması Uygulaması Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Yargıtay Kararı Karşılaştırması İle

Haciz Teslim Harcının Birden Fazla Alınması Uygulaması Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Yargıtay Kararı Karşılaştırması İle

Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları ve doktrin görüşü nazara alındığında harç, bir tür..
Sağlık Hukukunda Aydınlatılmış Rıza

Sağlık Hukukunda Aydınlatılmış Rıza

Bu çalışma da Tıbbi Müdahalenin unsurları ve özellikle Aydınlatılmış Rıza kavramı hakkında Yargı Kararları ışığında açıklamalar yapılarak, Sağlık..
Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafının İadesi- Şartları-sigorta Primleri-bilirkişi Raporu

Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafının İadesi- Şartları-sigorta Primleri-bilirkişi Raporu

Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafının İadesi- Şartları-sigorta..
Haksız Fiil-faiz Oranı Ve Başlangıcı-ek Takip İle Faiz Talebi-bilirkişi Raporu

Haksız Fiil-faiz Oranı Ve Başlangıcı-ek Takip İle Faiz Talebi-bilirkişi Raporu

Haksız Fiil-faiz Oranı Ve Başlangıcı-ek Takip İle Faiz Talebi-bilirkişi..
Domain Alan Adları Ve Hesaplarının Haczi

Domain Alan Adları Ve Hesaplarının Haczi

Domain 'in Türkçe litaratürde karşılığı alan adı olmakla birlikte, domain internete bilgi sunan bir web sitesinin veya hizmetin adıdır.WWW.ATİLLA.COM bir alan..
Kamu Bankalarının Kambiyo Takiplerinin Harç Muafiyeti Olmaması Hali

Kamu Bankalarının Kambiyo Takiplerinin Harç Muafiyeti Olmaması Hali

Bir kamu hizmetinden dolayı harç alınabilmesi, bu hizmetin kanunla belirlenmesine ve bu hususla ilgili harç alınmasına ilişkin düzenlemelerin de, kanunda yer almasına..
Alacağa Mahsuben Satışlarda Kamu Bankaları Ve Özel Banka Ayrımına Gitmeden Tüm Bankaların Taşınır Veya Taşınmaz Satın Alırsa Tahsil Harcı Ödeme Zorunluluğu İncelemesi

Alacağa Mahsuben Satışlarda Kamu Bankaları Ve Özel Banka Ayrımına Gitmeden Tüm Bankaların Taşınır Veya Taşınmaz Satın Alırsa Tahsil Harcı Ödeme Zorunluluğu İncelemesi

Son günlerde özellikle bankaların alacağa mahsuben taşınmazları icra dairelerinde almaları ile ilgili (tahsil harcı alınması /alınmaması konusunda) icra uygulayıcı olan..
Borca İtiraz

Borca İtiraz

Bilindiği gibi İ.İ.K.” nun 62/1 ve 2 Maddesinde “ (Değişik: 18/2/1965 – 538/33 md.) İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği..
İ.i.k 153.madde Uygulaması Harç Sorunsalı Analiz Çalışması

İ.i.k 153.madde Uygulaması Harç Sorunsalı Analiz Çalışması

Bilindiği üzere İ.İ.K ‘nun bazı maddelerin uygulaması yapılırken icra iflas uygulayıcılarının hata yaptıkları..
İşe İade Davası (1)

İşe İade Davası (1)

İşe iade davası, iş sözleşmesi haksız bir şekilde sona erdirilen işçinin, işine geri dönebilmesini sağlamak için getirilen bir düzenlemedir. İşe iade..
İşe İade Davası (2)

İşe İade Davası (2)

İlk yazımızda işe iade davasının koşulları üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda da işe iade davasının açılması, ispatı ve emsal kararlarla konuyu incelemeye devam..
İşe İade Davası (3)

İşe İade Davası (3)

İşe iade davasına ilişkin ilk iki yazımızda davanın koşulları, davanın açılması, ispatı konuları üzerinde durmuştuk. Kaldığımız yerden işe iade davasına..
Kıdem Tazminatı Fonu

Kıdem Tazminatı Fonu

Kıdem tazminatı fonu, son günlerde son günlerin en tartışmalı konuları arasında, işçi ve işveren cephesi konuyu yakından takip ediyor. Kıdem tazminatı fonuna..
Bulgaristan Borçlanması

Bulgaristan Borçlanması

Yurtdışında geçen çalışmaların borçlanılması konusu 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen..
Doğum Borçlanması – Evlat Edinmede Doğum Borçlanması (1)

Doğum Borçlanması – Evlat Edinmede Doğum Borçlanması (1)

Kanun koyucu çalışılmış bir süre olmasa da bir kısım sürelerin borçlanılması yoluyla kişilere sigortalı olma(emeklilik(yaşlılık), malûllük ve..
Doğum Borçlanması – Evlat Edinmede Doğum Borçlanması (2)

Doğum Borçlanması – Evlat Edinmede Doğum Borçlanması (2)

Doğum borçlanmasına ilişkin ilk yazımızda doğum borçlanmasına ilişkin koşullar üzerinde durmuştuk. Doğum borçlanmasına ilişkin..
Malullük Sigortası – Malullük Aylığı (1)

Malullük Sigortası – Malullük Aylığı (1)

Malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası gibi uzun vadeli sigorta kollarından biridir. Malullük sigortasına ilişkin kanuni düzenlemeler 01.10.2008..
Malullük Sigortası – Malullük Aylığı (2)

Malullük Sigortası – Malullük Aylığı (2)

Malûllük sigortası ve aylığı konusundaki açıklamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yazımızda malûllük aylığının bağlanması..
Malullük Sigortası – Malullük Aylığı (3)

Malullük Sigortası – Malullük Aylığı (3)

Malûllük sigortasından faydalanabilmek için gereken koşullara ilişkin açıklamalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malûllük aylığının..
Mobbing (psikolojik Taciz)in Unsurları

Mobbing (psikolojik Taciz)in Unsurları

Başbakanlık tarafından 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete`de “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing) Önlenmesi” konulu Genelge`de ; “ …..
Mobbinge (psikolojik Taciz) Karşı Korunma Yolları

Mobbinge (psikolojik Taciz) Karşı Korunma Yolları

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki burada mobbing olgusuna karşı ileri sürülebilecek hususları 4857 sayılı İş Kanunu`na tabi çalışanlar esas alınarak..
İflas Kararının Bozulması

İflas Kararının Bozulması

Yargıtay, iflas kararının temyizi üzerine yaptığı inceleme sonucunda iflas kararının bozulmasına karar verirse ve bu karar da usulüne uygun olarak kesinleşirse, iflas..
İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (1)

İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (1)

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu), Kasım ayı “İşgücü İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı..
İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (2)

İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (2)

İşsizlik sigortasına ilişkin ilk yazımızda, işsizlik oranları ve işsizlik sigortası kapsamında sayılan ve sayılmayan kişileri belirttik. Konuya ilişkin..
İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (3)

İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (3)

Önceki yazımızda işsizlik sigortasından yararlanma koşullarından;1- Belirli süre çalışma ve prim ödeme, 2- İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona..
İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (4)

İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (4)

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları olarak; 1- Belirli süre çalışma ve prim ödeme, 2- İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi, 3- Kuruma 30..
İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (5)

İşsizlik Maaşı (işsizlik Ödeneği) - İşsizlik Sigortası (5)

İşsizlik sigortasına ilişkin önceki yazımızda işsizlik sigortasından sağlanan yardımlar konusuna ilişkin açıklamalar getirmiş, bu yardımlardan işsizlik..
Kamu Bankalarının Takipten Vazgeçmesi Halinde Vazgeçme Harcı Alınmaması İstisnası

Kamu Bankalarının Takipten Vazgeçmesi Halinde Vazgeçme Harcı Alınmaması İstisnası

Bilindiği gibi İcra İflas Hukukunda Kamu bankalarından tahsil harcı veya vazgeçme harcı alınması veya alınmaması konusunda icra iflas hukukçuları, uygulayacılarını..
6552 Sayılı Torba Yasa-ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

6552 Sayılı Torba Yasa-ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”..
6645 Sayılı Torba Yasa - Bağ-kur (4/1-b) Borçlarının Silinmesi

6645 Sayılı Torba Yasa - Bağ-kur (4/1-b) Borçlarının Silinmesi

Çalışmaları uzun süredir devam eden 6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik..
Emekli Maaşlarına Zam - Erkeklere Doğum İzni - 6645 Sayılı Torba Yasa

Emekli Maaşlarına Zam - Erkeklere Doğum İzni - 6645 Sayılı Torba Yasa

6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen..
Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (1)

Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (1)

Ölüm ile birlikte hak sahibi konumunda olup da ölenin maddi desteğine ihtiyaç duyan kişiler açısından önemli bir sosyal risk ortaya çıkmış..
492 Sayılı Harçlar Kanunun 23.maddesinin Uygulanması İle İlgili Sorunlar

492 Sayılı Harçlar Kanunun 23.maddesinin Uygulanması İle İlgili Sorunlar

Kamu hizmetlerinin kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan mali kaynağın sağlanması amacıyla, devletin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu mali..
Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (2)

Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (2)

Konuya ilişkin ilk yazımızda ölüm aylığı şartlarını ikiye ayırmıştık ve söz konusu şartlardan ilki olarak vefat eden kişi açısından..
Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (3)

Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (3)

Bir önceki yazımızda ölüm aylığı şartlarına ilişkin olarak vefat eden sigortalı açısından gerçekleşmesi gereken şartları –özellikle..
Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (4)

Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (4)

Ölüm aylığı konusundaki açıklamalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölüm aylığının bağlanması için gerekli şartları iki ana..
Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (5)

Ölüm Aylığı (dul Ve Yetim Aylığı) Şartları (5)

Ölüm aylığı konusundaki yazı dizimize kısa bir ara vermiştik. Ölüm aylığına ilişkin önceki yazımızda aylığın bağlanmasında hak sahipleri..
İcra Müdürü Hangi Hallerde Usulsüz Tebligatı İnceleyebilir?

İcra Müdürü Hangi Hallerde Usulsüz Tebligatı İnceleyebilir?

İcra İflas Uygulayıcılarının uygulamada karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi tebligat sorunsalıdır. İcra İflas Hukukunda ve cebri icra işlemlerinde..
İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Dönmemesi-kıdem Ve İhbar Tazminatı

İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Dönmemesi-kıdem Ve İhbar Tazminatı

İşe iade davası, iş sözleşmesinin haksız bir şekilde sona erdirilen işçinin, işine geri dönebilmesine imkan sağlayan bir düzenlemedir. İşe iade davasının..
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun İle 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Hükümleri Çerçevesinde Dağıtım Anlaşmaları Bakımından Münhasırlık Hükümleri

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun İle 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Hükümleri Çerçevesinde Dağıtım Anlaşmaları Bakımından Münhasırlık Hükümleri

Dağıtım anlaşmaları bakımından münhasırlık, dağıtıcının, sağlayıcıya karşı üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve yapmış..
Asgari Ücretin 1300 Tl`ye Çıkarılması-asgari Ücretteki Artışın Etkileri

Asgari Ücretin 1300 Tl`ye Çıkarılması-asgari Ücretteki Artışın Etkileri

Asgari ücret, ülkemizde pek çok kişi ve aileyi ilgilendiren bir konudur. Çünkü işçilerin büyük bir kısmı asgari ücret..
Yurtdışı Borçlanması-asgari Ücretteki Artışın Etkisi

Yurtdışı Borçlanması-asgari Ücretteki Artışın Etkisi

Türkiye`de çalışan kişiler, bulundukları sigorta koluna göre kendi adına ya da işvereninin SGK`ya prim ödemesi karşılığında sigortalı olmaktadır. Söz..
Staj Süreleri Emeklilikte Dikkate Alınır Mı?

Staj Süreleri Emeklilikte Dikkate Alınır Mı?

Eğitimleri devam ederken çalışma yaşamına adapte olabilmesi için meslek liselerinde ve yüksek öğrenimleri devam eden pek çok öğrenci staja tabi..
Askerlik Borçlanması-asgari Ücretteki Artışın Etkisi

Askerlik Borçlanması-asgari Ücretteki Artışın Etkisi

Askerlik borçlanması, 5510 sayılı Kanunun “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı 41 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye..
1 Ocak(yılbaşı) İşçilere Tatil Mi?

1 Ocak(yılbaşı) İşçilere Tatil Mi?

Bir yılın daha sonuna geliyoruz. 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan gece yeni bir yılın daha başlangıcı olacak. Pek çok işçinin aklına gelen soru ise 1 Ocak tarihinin..
Asgari Ücrette Artış-çalışma Yaşamına Etkisi

Asgari Ücrette Artış-çalışma Yaşamına Etkisi

Asgari ücrette artışa ilişkin beklenen düzenleme sonunda getirildi. Böylece asgari ücret 01.01.2016 tarihinden itibaren asgari geçim indirimi dahil net 1.300,99..
4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Denkleştirme Uygulaması

4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Denkleştirme Uygulaması

1. Genel Olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 63’üncü maddesi uyarınca denkleştirme, tarafların anlaşması suretiyle, en fazla..
Soma Maden Kazasından Sonra Sağlanan Haklar

Soma Maden Kazasından Sonra Sağlanan Haklar

Önceki günlerde yerel bir televizyon kanalında yayına hazırlayıp, sunmuş olduğum “Hukuk Saati” programında değerli konuğum Avukat Sercan OKUR ile birlikte..
Sigortalılık Hallarinin Çakışması (1)

Sigortalılık Hallarinin Çakışması (1)

Kişiler, hizmet akdine tabi çalışma, serbest çalışma, şirket ortaklığı vb. durumlara göre sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde farklı sigorta..
Sigortalılık Hallerinin Çakışması (2) -5510 S. Kanun Sonrası Dönem

Sigortalılık Hallerinin Çakışması (2) -5510 S. Kanun Sonrası Dönem

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile birlikte sosyal..
İşyeri Müdürünün İşe İade Davası

İşyeri Müdürünün İşe İade Davası

İşyerleri pek çok kez kârlılık oranlarını arttırmak için işyerinde çeşitli düzenleme ve değişikliklere gitmektedirler. Bu düzenleme ve..
Asgari Ücret İşveren Prim Desteği

Asgari Ücret İşveren Prim Desteği

1. Genel Olarak 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30.12.2015 tarihli ve 2015/1 sayılı..
İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşçilerin fesih nedenlerine göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı ve bazen de cezai şart gibi bir takım..
Fazla Çalışma(fazla Mesai)-haklı Fesih

Fazla Çalışma(fazla Mesai)-haklı Fesih

Fazla çalışmanın tanımı 4857 s. İş Kanununda yapılmıştır. Buna göre; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan..
Bağ-kurlu Çalışan Emekliden Alınan Prim Kaldırıldı- 6663 S. Torba Yasa

Bağ-kurlu Çalışan Emekliden Alınan Prim Kaldırıldı- 6663 S. Torba Yasa

“Torba Yasa” diye tabir edilen 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” 10.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede..
Hukuknedir? Hukuk, Devlet Normlarında Nasıl Yaşatılır?

Hukuknedir? Hukuk, Devlet Normlarında Nasıl Yaşatılır?

Hukuk, Normlarda Nasıl Yaşatılır? “Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir”. Burke Hukuk deyince akımıza, bir taraftan adaleti..
İş Hukukunda İbraname Ve Hukuken Geçerliliği

İş Hukukunda İbraname Ve Hukuken Geçerliliği

İbra sözleşmesi yani ibraname mevcut olan alacağı ortadan kaldırmayı sağlayan bir sözleşmedir. İş hukuku kapsamında ise  ibraname; işçinin işten..
Kişiler Hukukunda Süreler

Kişiler Hukukunda Süreler

Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler :   Adın değiştirilmesinden zarar gören kimsenin adın değiştirilmesi kararına..
Nitelikli Dolandırıcılık

Nitelikli Dolandırıcılık

Dolandırıcılık suçunda fail, bir kimseyi hileli davranışlarla aldatıp onun veya bir başkasının zararına olarak kendisinin veya üçüncü bir kişinin..
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR   TANIMLAR Kayıtlı Sermaye: Şirketlerin,..
Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Ve Yaptırımı

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Ve Yaptırımı

Kayıt dışının ve sigortasız işçi çalıştırmanın fazla olduğu ülkelerin başında gelsek de, bunun yasal yaptırımları azımsanmayacak kadar fazladır...
Aihm Kararları Işığında Bağımsız Ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı

Aihm Kararları Işığında Bağımsız Ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı

A.GİRİŞ   İnsanlık tarihinin ortaya bir iktidar koyma gayesinin mukabilinde iktidarın sınırlandırılması ihtiyacı da ortaya çıkmıştır...

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım