Sağlık Hukuku

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. maddesinde yaşamak herkesin temel hakkıdır diyerek yaşama hakkı, 25. maddesinde de tıbbi bakım insanın yaşama hakkına destekleyebilmek, garanti altına almak için temel haklardan sayılmıştır.
 
Tarihin en başından beri, hastalıkları önlemek ve gidermek için sağlık hizmetine ve tabiplere ihtiyaç duyan insanın bu ihtiyacı son yüzyıllarda teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle daha rahat karşılanmakta olup, özellikle hastanelerin büyüdüğü, kurumsallaştığı bu dönemde, hasta ve doktor, hasta ve hastane, hastane devlet hastanesi ise hasta ve devlet arasında çıkan ihtilafların çözümü için hukuka gereksinim doğmuştur ve bu alandaki hukuk gereksinimi günümüzde sağlık hukuku dediğimiz ve gelişmekte olan hukuk alanı karşılamaktadır.
Ülkemizde bu alan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 13.01.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve 01.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliğiyle hasta haklarına uygulanacak ilkeler belirlenerek doldurulmuştur. Ancak bu mevzuat hekimin kusurunu tespiti ve giderilmesinde yetersiz kalmaktadır, mevzuatın yetersiz kaldığı bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunundan hükümler uygulanmaktadır.
 
Sağlık hukuku alanında temel uyuşmazlıklar hasta ve doktorun haklarının ihlali neticesinde oluşmaktadır. Aslında uygulamada ihtilaflar, hekimlerin yükümlülüklerini yerine dikkat ve özen göstererek yerine getirmemesi sonucunda hastanın haklarını tam bilmemesinden kaynaklanıp, hekimin kusurunun tespiti halinde hastanın hukuki imkanlarını ve taleplerini, hekime, hastaneye veya idareye yöneltmesi neticesinde oluşur.
 
Sağlık Hukukunda Hastanın Hakları
Hastanın tıbbi müdahaleden önceki hakları;
Hastanın sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı,
Hastanın hasta konusunda bilgilenme hakkı,
Hastanın tıbbi müdahale için rızasının alınması,
Hastanın tıbbi müdahale sırasında hakları;
Hastanın kaliteli hizmet alma ve teknolojik, bilimsel yeniliklerden yararlanma hakkı,
Hastanın güvenlik hakkı,
Hastanın kişiselleştirilmiş tedavi hakkı,
Hastanın tıbbi müdahale sonrasında hakları;
Hastanın çektiği acıdan kurtulma hakkı,
Hastanın tazminat talebinde bulunma ve şikayet edebilme hakkı.
 
Hastanın hakları bu sayılanlar olup bu hakların ihlalinde veya tıbbi bir hatanın varlığı halinde hasta maddi ve manevi tazminat talebi için kusuru bulunanlara başvurabilecektir. Taleplerin dava yoluyla dile getirilmesi gerektiği yerlerde mağdurlar zararlarını ve gelecekte oluşması muhtemel  menfaatlerinin kaybının önlenmesi adına iyi bir avukata ihtiyaç duyacaktır. İyi bir avukat sayesinde hak ve menfaat kaybına uğramadan sağlık hukuku alanındaki sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım