Tekstil Hukuku

Tekstil sektöründe hukuksal altyapı eksiklikleri ve fikri mülkiyet haklarının korunması
Tekstil sektörünün geçmişten günümüze, hem üretim hem de ihracat açısından büyük potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyeli hedef pazarlar ve yenilikçi ürünlerle ileriye götürmek mümkündür. Türk tekstil sektörü teknoloji düzeyi, ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle ülkenin önde gelen sektörlerinden biridir. Tekstil sektörümüzün ürün kalitesi ve üretim teknolojisi çağdaş dünya standartlarındadır. Sektör yaygın yan sanayi ağı ile birlikte birçok kişiye istihdam sağlamaktadır.
 
Tekstil hukuku, Türkiye’de birçok tekstil disiplininde olduğu gibi yeni yeni gelişmekte ve sektörün hukuki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır.
Tekstil Hukuku, başta Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku ve İş Hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde barındırmaktadır.
 
Tekstil Hukuku, tekstil endüstrisi pazarında, bir ürünün kavramsal tasarım aşamasında bu ürün üzerindeki fikri ve sınaî hakların korunmasından, üretim, pazarlama-satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadar ki süreçlerde belirlenen stratejilerin hukuki zeminini oluşturma noktasında değer zincirinin tüm aşamalarında pratik zeminini bulan yeni bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Tekstil sektöründe zayıf bulunan ve iyileştirilmesine gerek duyulan, hukuksal altyapı eksikliği ve fikri mülkiyet haklarının korunmasındaki hukuki boşluklar vardır. Fikri mülkiyet hakları hakkında bahsetmek gerekirse:
 
Yaşamın her alanında karşımıza çıkan kitaplar, filmler, heykeller, tablolar, karikatürler, yazılımlar, otomobiller, ilaçlar, bitki çeşitleri gibi çeşitli ürünler fikri mülkiyet kavramı kapsamındadır. Bu hukuk alanında kavramı karşılamak üzere çok çeşitli terimlere yer verilmiştir. “Fikri Hak/ Mülkiyet”, “Entellektüel Mülkiyet”, “Telif hukuku”, “Sınai Hak/Mülkiyet” gibi terimlerin kullanmış olduğu görülmektedir. Fikri mülkiyet Fikri mülkiyet terimi geniş ve dar anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Geniş anlamıyla fikri mülkiyet hukuku, patent, endüstriyel tasarım, marka, ticaret unvan›, fikir ve sanat eseri, faydalı model, coğrafi ad, bilgisayar programlar›, veri tabanlar›, yar› iletken topografyalar (çipler), bütünleşmiş devrelerin yerleşimini ifade etmektedir. Dar anlamda ise fikri mülkiyet kavramı bilim ve edebiyat eserlerini, sinema eserlerini, güzel sanat eserlerini, bilgisayar programlarını ve veri tabanları üzerindeki hakları bir diğer deyişle telif haklarını ifade etmektedir. Fikri mülkiyet başlığı, fikir unsurunun ön planda olmasına ya da fikri ürününün sanayiye uygulanabilirliği ve sanayi ile ilgili olması açısından fikri mülkiyet (telif hakları) ve sınai mülkiyet olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Kimi yazarlar ve kurumlarca fikri mülkiyet terimi ve sınai mülkiyet terimi birbirinden farklı olarak yorumlanmaktadır. Bu görüşe göre, fikri mülkiyet terimi yalnızca fikir ve sanat eserlerini kapsamakta; markalar, endüstriyel tasarımlar, patentler ve faydalı modeller coğrafi ad ve işaretler sınai mülkiyet kavramı kapsamında sayılmaktadır.
Türk Patent Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü, sınai mülkiyet haklarını patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, entegre devrelerin topografyaları olarak saymıştır.
 
Mutlak haklar kişiler ve mallar üzerinde olması bakımından ikiye ayrılır. 5846 S. FSEK anlamında eser sayılan her fikri çaba ürünü mutlak niteliktedir ve herkese karşı ileri sürülebilir. Bu hak sahibine tekelci yetkiler verir. Fikri hak bu nedenle de soyuttur ve eşyadan ayrıdır. Fikrin Tabi Olduğu Hukuk, Fikri ürün üzerindeki mutlak hak sonsuza kadar değil de süreli olarak kullanılabilirken eşya üzerindeki mutlak hak irade unsuru devam ettiği sürece kullanılabilir. Eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan bir kimsenin, kendi iradesi söz konusu olmadığı sürece o eşya üzerindeki her türlü tasarruf hakkı kendisine aittir ve süresizdir. Ancak fikri ürün üzerindeki hakkın kullanımı belli bir koruma süresince geçerlidir. Örnek olarak bir 5846 S. FSEK’te bir eserin koruma süresi 70 yıl, 554 S. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’ da bu süre 5 yılda bir uzatılmak koşuluyla toplamda 25 yıldır.

BAŞVURU FORMU

İsim ve Soyisim(Zorunlu)
TC Kimlik No(İsteğe Bağlı)
E-Posta Adresi(Zorunlu)
Cep Telefonu(Zorunlu)
Ev Telefonu(İsteğe bağlı)
İrtibat Kurulacak İkinci Kişiler ve Telefonu(Zorunlu)
İkamet Adresi(Zorunlu)
Doğum Yeri(Zorunlu)
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)(Zorunlu)
Anne Adı / Mesleği(İsteğe bağlı)
Baba Adı / Mesleği(İsteğe bağlı)
Cinsiyet(Zorunlu)
Erkek Kadın
Medeni Durum(Zorunlu)
Evli Bekar
Çocuk Sayısı(İsteğe bağlı)
Askerlik Durumu(Zorunlu)
Tecilli Yapılmadı Yapıldı Muaf
İş Deneyimi(Zorunlu)
Sürücü Belgesi(İsteğe bağlı)
Eğitim Durumu(Zorunlu)
Okul Durumu(Zorunlu)
Alınan Eğitim ve Kurs(Zorunlu)
Bilgisayar Bilginiz(Zorunlu)
Yoktur Az Orta İyi Çok İyi
Referanslar(Zorunlu)
Sigara Kullanıyormusunuz(Zorunlu)
Evet Hayır
Engellilik Durumu(Zorunlu)
Evet Hayır
Sabıka Durumu(Zorunlu)
Evet Hayır
Talep Ettiğiniz İş(İsteğe bağlı)
Talep Ettiğiniz Ücret(İsteğe bağlı)
Kan Gurubu(İsteğe bağlı)
Boy(İsteğe bağlı)
Kilo(İsteğe bağlı)
CV veya Fotoğraf (CV var ise fotoğraflı olmasına dikkat edin)(İsteğe bağlı)

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım