İflas Erteleme

İflasın Ertelenmesi
İflasa tabi şirketlerin mal varlığı borçlarını karşılayamayacak hale gelmesi durumunda, şirketin iflası istenirse ve şartları mevcutsa şirketin iflasına karar verilir. Bu durumda şirketlerin iflastan kurtulması için iflas erteleme yoluna gitmesi mümkün olabilir.
Bazı durumların varlığı halinde borçlunun iflasının ertelenmesi mümkün olabilir. İflas ertelemesi borçlunun olduğu gibi alacaklının da yararını korur. Bu uygulama geçici sıkıntıda olan şirketlerin, bu halden kurtulması ve yeniden faaliyetlerini sürdürebilmesi için kanun tarafından düzenlenmiştir. Borca batık olunan durumda şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunun iyileştirilebilir olduğunun mümkün olduğuna dair iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflas ertelemesini isteyebilir. İflas erteleme şirketleri haciz baskısı altından kurtararak ticari faaliyetlerine rahatça devam etmesini sağlayacaktır.
 
İflasın Ertelenmesi Nedir
Bir sermaye şirketini veya kooperatifi idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya bir alacaklı idare ve temsil ettikleri veya alacaklı olduğu şirket veya kooperatifin borçlarının aktifinden (mal varlığından) fazla olduğunu yetkili ticaret mahkemesine bildirmekle beraber şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna ilişkin bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme, iflas ertelemesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarını onaylaması için derhal bir kayyım atar; ayrıca şirketin mal varlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır. Ayrıca iflas ertelemesi talebi, kayyım atanması kararı madde 166’daki usulle ilan ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığını, taleple birlikte mahkemeye sunulması zorunlu olan bilgi ve belgelere göre gerektiğinde bilirkişi görüşü de alarak, inceler. Bu inceleme sırasında mahkeme, idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseleri ve alacaklıları da dinleyebilir. Ancak, bu incelemenin öncelik ve ivedilikle yapılıp sonuçlandırılması gerekir. Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine aksi halde şirket veya kooperatifin iflasına karar verir.
Mahkeme iflas ertelemesi kararı verirse, bu kararla birlikte şirketin (veya kooperatifin) mal varlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri (önlemi), isabetli bulduğu iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır.
İflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine (6138 sayılı AATUHK’a göre yapılanlar da dahil) hiçbir takip yapılamaz. İflasın ertelenmesi kararından önce başlamış takipler durur; bir takip işlemi ile kesilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.
Buna karşın, erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile güvence altına alınmış alacaklar için rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabilir veya karar öncesi başlamış olan rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe devam edilebilir. Ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağı gibi rehinli malın satışı da yapılamaz. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler için teminat gösterilmesi zorunlu olacaktır.
 
İflasın Ertelenmesi İçin Gerekli Belgeler
İflasın ertelenmesine ilişkin ortaklar kurulu veya yönetim kurulu kararı
Şirketin alacak ve borçlarını gösteren liste
Menkul mal listesi
Gayrimenkul listesi ve tapu kayıtları
İyileştirme projesi ve projeksiyonlar
Öngörülen hedefe ilişkin belgeler, sözleşmeler
Son 3 yıla ilişkin bilanço, gelir tablosu ve kurumlar vergisi beyannameleri
Kira kontratı
Marka tescil belgesi
Bilirkişi incelemesi
İflas ertelemesi ile ilgili avukata verilmiş vekaletname
Yukarıda sayılmış olan belgelere ek olarak mahkeme tarafından talep edilmesi halinde mahkemeye sunulacak belgelerin de varlığından söz edebiliriz.
İflas Erteleme Süresi
İflasın ertelenmesi süresi en çok bir yıl olabilir. Ancak, bu süre, kayyımın vereceği rapor dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak, uzatma süreleri toplam dört yılı geçemez.
 
İflas Erteleme Sonuçları
Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenen şirketin veya kooperatifin faaliyetleri ve işletmenin durumu hakkında mahkemeye düzenli olarak rapor verir. Bununla beraber iflas sürecinden önceki hak ve borçlar devam eder ve vergi alacağının tahsili de dahil tüm alacaklar hakkında hiçbir işlem veya takip başlatılamaz. Bu açıdan kanun koyucu verilen süreyi iflası istenen şirkete bu süre içerisinde durumu toparlaması için bir fırsat vermektedir.
İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Kuşkusuz, mahkeme, kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilemeyeceği kararına varırsa, erteleme süresinin dolmasını beklemeden, erteleme kararının kaldırılmasına ve şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir.
 
İflas Erteleme İsteyen Firmalar
Firmalar, iflas erteleme talebinde bulunarak, bu talebin kabul edilmesi durumunda vakit kazanmakta ve firmanın mali durumunu düzeltmek açısından fırsat yakalamaktadırlar. Bu bakımdan şirketlerimizin ve ekonomimizin büyük sıkıntılara düşmemesi ve ekonominin canlı tutulması bakımından iflas erteleme oldukça önemli bir müessesedir. Firmalar bu bakımdan ellerindeki bu imkanı kullanmak istemektedirler. Yukarıda da değindiğimiz gibi iflas ertelemenin sonuçları arasında firma lehine oldukça avantajlı durumlar bulunmaktadır. Örneğin iflas erteleme süresi içinde herhangi bir icra takibinin yapılamaması firmanın durumunu toparlamasına ve varsa alacaklarının tahsilatına yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Ticari hayatın içerisinde şirketler borçlanmakta veya alacaklı konuma düşmektedirler, bu borç-alacak dengesinin bozulması sonucu şirketlerin mali durumu sarsılmakta ve şirketler iflas erteleme talebinde bulunarak zaman kazanmak istemektedirler. Aynı zamanda iflas erteleme isteyen firma sayısının artması ekonominin kötü gidişatı anlamına gelmektedir.
Hukuk büromuz, iflas erteleme hususunda sizlere hukuki destek sunmakta ve mahkemeye başvuru süreçleri, evrakların tamamlanması, uygun hukuki zeminin yaratılması gibi hukuki işlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. İflas erteleme gibi şirketleri ve ilgili bireyleri çok yakından ilgilendiren bir konuda uzman ticaret hukuku avukatlarımız hukuki danışmanlık hizmetinde bulunmakta ve yararlanabileceğiniz hukuki haklardan sonuna kadar faydalanabilmeniz için hukuk mekanizmasını hızlandırma amacı gütmektedir. Birçok saygın ticaret şirketine hukuki yardım hizmeti veren büromuz, vekaletini aldığı şirketlerin her türlü hukuki problemini çözüme kavuşturma fonksiyonu üstlenmektedir.

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım