Hukuki Danışmanlık

Doğan Yıldırım Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkilimiz olan şirket ve şahısların maruz kalacağı hukuki sorunların uzman avukatlarımızca yapılacak bir ön inceleme neticesinde, hukuka uygun olarak gerekli işlemlerin  yapılması suretiyle ve sağlıklı bir süreç içerisinde çözüme ulaştırmayı amaçlamaktadır. Doğan Yıldırım Hukuk, müvekkillerinin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya yönelik hızlı, amaca uygun ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Hukuki danışmanlık hizmeti çerçevesinde büromuz, müvekkillerin karşılaşacakları hukuki soru ve sorunlarını anlık veya uzun vadede ihtiyaçları karşılamaya yönelik alanında uzman ve deneyimli avukatların geniş bakış açısı ve çözümlemeleriyle günümüz hukuk modeline uygun olarak modernize olması, geniş bir müvekkil ağına ulaşmasını sağlamıştır.
Bu açıdan büromuz, bireysel ve kurumsal anlamda şirketlerin karşılaştıkları hukuki sorun ve ihtilafların çözümünde, açılmış ve açılacak her türlü davanın deneyimli avukatlarımızca takibi ve temsili ile hukuki yardımda bulunmayı, böylelikle müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlamaktadır.
 
Şirketler Hukuku Alanındaki Başlıca Danışmanlık Hizmetlerimiz;
-Şirket sözleşmesinin hazırlanması, yorumlanması ve gerekmesi durumunda yeniden düzenlenmesi
-Müvekkil şirketten gelen her türlü hukuki soruna yazılı veya sözlü görüş bildirilmesi ve çözüm önerisi sunulması
-Müvekkil şirketin her türlü ticari faaliyeti sırasında karşılaştığı ve karşılaşabileceği hukuki sorunlar hakkında uyarılması ve ihtiyaç halinde sürecin bizzat takip edilmesi
-Genel kurulun toplanma sürecinde hukuki zeminin sağlanması
-Yönetim kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesi
-Şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki sürecin doğru yönetilmesi adına görüş ve önerilerde bulunulması
-Sermaye artırımına ilişkin işlemlerde gerekli prosedüre uygun hizmetin sağlanması
 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Başlıca Danışmanlık Hizmetlerimiz;
-İş sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve yorumlanması
-Bu sözleşmelerin gerektiğinde iş kanununa uygun olarak feshedilmesi
-Şirket çalışanlarının özlük dosyalarının düzgün tutulup tutulmadığının denetlenmesi
-İşveren ile işçiler arasında doğabilecek ihtilafların önlenmesi ya da en aza indirilmesi
-İşçi ve işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıkların hukuka uygun bir şekilde çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
-Toplu iş sözleşmesi hazırlanması
-Hukuki danışmanlıklarımızın kapsamına, günümüz ticaret hayatında gerek donanımlı işçi eksikliği, gerekse çalışan sadakatinin ve bağlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar gibi
sebeplerle karşılaşılan ve iş sözleşmelerinde artık sıkça yer verilen rekabet yasağı ve istihdam yasağı hükümlerinin uygulanmasına yönelik uygulama ve hukuki girişimlerde bulunulması
 
Sözleşmeler Hukuku Alanındaki Başlıca Danışmanlık Hizmetlerimiz;
-Her konu ve türden sözleşmenin hukuken içerdiği risklere göre incelemesi ve gerekmesi durumunda yeniden yazılması
-Müvekkil şirketin mal veya hizmet satıcısı olduğu hukuki durumlarda, müşterileriyle imzalayacağı sözleşmelerin, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince müvekkil şirket lehine sonuç doğuracak şekilde yeniden hazırlanması, yorumlanması ve gerektiğinde düzenlenmesi
-Müvekkil şirketin mal veya hizmet alıcısı konumunda olduğu ve kendisine tedarikçi firmalar tarafından teklif edilen veya kendisince onlara teklif edilecek sözleşmelerin, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ışığında incelenmesi ve bu sözleşmelerin müvekkil şirket lehine olacak şekilde yeniden hazırlanması, yorumlanması ve gerektiğinde düzenlenmesi 
 
İcra İflas Hukuku Alanındaki Başlıca Danışmanlık Hizmetlerimiz;
-Müvekkil şirketçe 3.kişilere gönderilecek ihtarnamelerin hazırlanması veya müvekkil şirkete gönderilen ihtarnamelere cevap verilerek diğer hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi,
-Müvekkil şirkete ait tüm dosya iş ve işlemlerin raporlanarak düzenli olarak müvekkile gönderilmesi,
-İhtiyaç ve talep halinde bir araya gelinerek genel dosya değerlendirmesinin yapılması ve süreçlerin hukuken istişaresi
-Alacağı tahsil edebilmek için en az masrafla en kısa sürede hukuki sonuca varmak amacıyla müvekkil şirkete yol gösterilmesi ve ihtiyaç halinde sürecin bizzat takip edilmesi
 
Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Başlıca Danışmanlık Hizmetlerimiz;
-Düzenlenmiş olan resmi senetlerin yorumlanması ve gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesi
-Tapu idaresinde yapılan işlemlerin denetlenmesi ve ihtiyaç halinde vekaleten müvekkil adına işlemin yürütülmesi
-Şirket adına alınan teminat ipoteğinin kapsamı ve sınırları konusunda gerekli bilgilerin sunulması
-Kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan sözleşmelerin yorumlanması ve gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesi
-Kamulaştırma sürecinin başından sonuna kadar gerçekleşen bütün hukuki aşamaların hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve müvekkilin bu hususlarda bilgilendirilmesi, gerektiği takdirde davaya müdahil olarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
Kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuki danışmanlık hizmetlerini hızlı ve kaliteli bir şekilde müvekkillerine sunmayı kendine ilke edinmiş olan Doğan Yıldırım Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bu alandaki başarısı ile müvekkil çevresini her geçen gün artırmakta ve müvekkillerine ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam etmektedir.

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım