İnşaat Hukuku

Ülkemizde özelikle son zamanlarda artan inşaat faaliyetlerinin yoğunluğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde, kentsel dönüşüm olarak bilinen  6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’ un çıkarılması ile bu yoğunluk had safhaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da  gerek şahıslar gerekse de firmalar arasında hukuki ihtilafların ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal almıştır.
Doğan Yıldırım Hukuk Bürosu olarak, birçok üniversitenin akademik kadrolarıyla koordineli olarak çalışan uzman avukat kadromuz ile inşaat hukuku alanında, hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.
 
Alanında uzman avukatlar ile çalışan hukuk büromuz;
1)Genel inşaat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revizesi,
2)Sözleşme imzalandıktan sonra çıkabilecek her sorunda danışmanlık hizmetini verilmesi,
3)Sözleşmeler imzalandıktan sonra tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda yapılması gereken işlemler konusunda tarafların bilgilendirilmesi; gerekli bildirim, uyarıların yapılması;  ihtarname düzenlenmesi; özellikle ayıplı ifa durumunda delil tespiti gibi daha sonradan açılacak olan esas davayı etkileyecek işlemlerin yapılması,
4)İnşaat hukukunda en önemli husus olan; yüklenicinin işini tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğine dair başta kesin teslim ve kesin kabul tutanaklarının ve bilumum tüm tutanakların düzenlenmesi,
5)İnşaat Hukukunda önem arz eden Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini hazırlanması ve arsa sahipleriyle imzalatılması aşamasında etkin rol oynanması,
6)İnşaat Hukukunun idari boyutunu oluşturan, başta idaredeki ruhsat işlemleri ile bilumum idari işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması,
7) İnşaatın süresinde bitirilmemesi, ruhsat süresinin dolması, yıkım kararları ile iş bu süreçte müteahhit ya da malikler tarafından dairelerin ya da arsanın devredilmesi hallerinde tüm hukuki desteğin verilmesi,
8 ) Resmi şekle bağlı kalmaksızın noterde yapılmayan ya da noterde yapılmış olmakla birlikte tapuda şerh edilmeyen sözleşmelerden ve özellikle satış vaadi sözleşmesinden  doğan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli tüm işlemlerin yapılması,
8) Taraflar arasında çıkan ihtilafların çözümü için adli ve idari mercilerde dava açılması; adli ve idari mercilere taşınan davaların takibi, davaların Müvekkilin lehine sonuçlandırılması ve dosyadaki tüm işlemlerin eksiksiz ifası,
9)sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi halinde Müvekkilin uhdesinde meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması,
10) İnşaat Hukukunun cezai boyutunu oluşturan, ruhsata aykırılık dolayısıyla oluşan başta imar kirliliği ve diğer suçlarla alakalı gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında aktif ve etkin savunma yapılması,
Konularında gerekli tüm hizmeti eksiksiz ve layıkıyla yerine getirmektedir.
İnşaat hukukunda karşılıklı sözleşmelerin oluşturulması ve uygulama aşamasında hukuk kurallarına uygunluk daha sonra çıkabilecek ihtilafların muhtemel ölçeği düşünüldüğünde ayrı bir önem taşımaktadır. İnşaat sözleşmelerinin, taşeron sözleşmelerinin ve anahtar teslim sözleşmelerinin hazırlanması dahil müteahhit ve inşaat yapım şirketleri arasındaki her konuda müvekkillerini temsil etmekte olup inşaat yapım aşamasında da sürekli olarak hukuki danışmanlık vermektedir. Konuyla yakın ilgilisi nedeniyle gayrimenkul hukuku ve kamu ihale hukuku alanlarında da hizmet verilmektedir. Özellikle imar mevzuatı çerçevesinde şekillenen inşaat hukuku içerisinde iş sahibi – yüklenici – alt yüklenici, projelendirme, mimarlık -mühendislik, sosyal güvenlik kuralları ve benzerleri gibi pek çok olguyu barındıran bir hukuk dalıdır. Doğan Yıldırım Hukuk Bürosu, “İnşaat Hukuku” kapsamında gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır.

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım