Şirketler Hukuku

SÖZLEŞME İMZALAYAN ŞİRKET YETKİLİLERİNE UYGULAMA TAVSİYELERİ
Sözleşme kavramının ve sözleşmeler hukukunun önemi her geçen gün daha fazla artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira sözün senet olarak kabul edildiği dönemlerin acı tecrübeleri de yazılı sözleşmelerin gerekliliği konusunda herkesi hem fikir hale getirmiştir. Şirketlerin faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve risksiz gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla da bir şirket yetkilisinin sözleşme imzalarken nelere dikkat etmesi gerektiği ve sözleşme konusunda danışmanlık almanın önemini vurgulama gereğini duymaktayız.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. Maddesi uyarınca tarafların karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla oluşan hukuki muamele olarak tanımlanan sözleşmeyi
imzalarken şirket yetkilisinin dikkat etmesi gereken hususları kısa ve öz bir biçimde şu şekilde sıralamak gerekir;
 
Şirketler Hukuku Sözleşmede İmza
Öncelikle bir şirket yetkilisi olarak sözleşme imzalıyorsanız sözleşmenin diğer tarafının da şirket olduğu sözleşmelerde sözleşmeyi imzalayan kişinin imza yetkisine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda her iki taraf açısından hukuki güvenliğin sağlanması için sözleşmesinin ekine imza sirkülerini ve ticaret sicil gazetesi suretlerini eklemesi yerinde olacaktır. Bir şirket sözleşme imzalıyorsa mutlaka imza yetkilisinin imzasının yanı sıra şirket yetkilisinin kaşesinin de sözleşmede bulunmasına özen gösterilmelidir. Kaldı ki 6098 Türk Borçlar Kanunu’nun 14. Maddesi “Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur.” Hükmünü caridir. Şirketler hukuku Sözleşmede Şekil 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Sözleşmelerin Şekli” başlıklı 12. Maddesi şekil hususunda genel kurala “Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.” ifadesi ile yer vermektedir. Bu hükümden hareketle bir sözleşme için kanun açık bir şekil şartı öngörmediyse (örneğin araç satım sözleşmesinin noterde yapılması zorunludur.) noter gibi resmi bir makam önünde yapılması zorunlu değildir. Sadece ispat kolaylığı sağlayacaktır. Şirketler Hukuku Sözleşme İçeriği Önce işi yapıp ardından sorun çıkarsa sorunu çözmek için çaba sarf etmek yerine sözleşme yaparken tüm bu hususlara dikkat etmek, standart sözleşmeler kullanmak yerine konuya yönelik spesifik sözleşmeleri tanzim etmek ve en önemlisi danışmanlık hizmeti almak gerektiği aşikardır. Danışmanlık hizmeti alınmamasından kaynaklanan sıkıntılar hukuki riski arttırmakla birlikte; sözleşmenin detaylandırılmaması, konuya uygun olmaması, çıkacak ihtilafların önceden öngörülmemesi, yani hukuki analiz yapılmaması hem maddi hem ticari kayıplara sebebiyet verecektir. Bu bağlamda sözleşmeyi imzalamadan hukuki denetim için şirketinizin hukuk danışmanına mutlaka inceletmenin gerekliliğine şiddetle vurgu yapıyoruz. Büromuzda sözleşme hukuku alanında uzmanlaşmış, sözleşme avukatı olarak görev yapan, ticari sözleşmeler üzerinde devamlı incelemeler ve araştırmalar gerçekleştiren uzman avukatlarımız, sözleşme avukatı olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda da hizmet vermekte ve ileri seviyede İngilizce seviyesine sahip avukatları aracılığıyla yabancı şirketler başta olmak üzere yabancı müvekkillere hizmet vermektedir.
 
Özellikle, iyi bir anonim şirketin iyi bir anonim şirketi avukatı veyahut iyi bir limited şirketin iyi bir limited şirketi avukatı ihtiyaçları başta gelmekte daha sonra ortaya çıkan zararların veya kaybedilen davaların sebepleri olarak hukuksal altyapı eksikliği baş göstermektedir. Şirketler Hukuku alanında deneyimli avukatlar bünyesinde barındıran büromuz, şirketlerin ihtiyaç duyduğu hemen hemen her konuya, doğru ve hızlı bir şekilde yanıt vermekte, en etkili, en pratik çözümleri bulmakta ve yol gösterici olarak şirketin emin adımlarla yoluna devam etmesine ve ilerlemesine önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Günümüzde çoğu şirket kendi bünyesinde şirket avukatı bulundurmaktadır. Fakat İngiltere’de başlayan ve dünyaya yayılan işkolunda ayrışma ve uzmanlaşma ilkesi ülkemizi de bir hayli etkilemiş ve şirketlerin bu konuda duyduğu ihtiyaç gün yüzüne çıkmıştır. Bu sebeple bu konuda uzmanlaşmış, şirketler hukuku alanında deneyimli, bünyesinde birçok başarılı şirketler avukatı bulunduran bir hukuk bürosundan destek almakta büyük bir fayda görülecektir.

İLETİŞİM

  • Adres: Adnan Menderes Mah. Kıralan Dink Mevki Yenişehir 5. Sitesi B Blok Kat:1 No:1 Ergani/DİYARBAKIR
  • Telefon: 0 532 488 1497
  • Email: info@doganyildirim.av.tr
Yıldırım Avukatlık Bürosu © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz üzerinde yer alan bütün yazılar ve resimler izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Web Tasarım